צוואה

משרד עו"ד אדר מאור-מוסקוביץ' מספק שירותים משפטיים שונים בתחום הצוואות והירושות כגון עריכת צוואה, הגשת בקשות לצווי ירושה, הגשת בקשות לצווי קיום צוואה.

צוואה

צוואה הינה מסמך משפטי בו מורה אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו. צוואה ברת תוקף הינה צוואה שנעשתה באחת הדרכים הקבועות בדין ולא נפל בה פגם שלא ניתן לתיקון.

צוואה הינה בעלת ערך עליון אשר משקפת את רצון המנוח מה יעשה עם רכושו לאחר פטירתו.

בזכות היותה ערך עליון, נוהגים בתי המשפט לשפוט ענייני צוואה ביתר קפדנות על מנת למזער ולמנוע את ההפרה של רצון המנוח.

אדר מאור-מוסקוביץ'. משרד עורכי דין העוסק בנזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים, פלתד, נזיקין, ירושות, צוואות, הסכמי ממון, הסכמי שכירות דירה

על פי חוק הירושה, כאשר אדם נפטר, אם לא השאיר אחריו צוואה חוקית, בן זוגו ירש חצי מרכושו והילדים יתחלקו באופן שווה בחצי השני.

עריכת צוואה ע"י עורך דין הבקיא בתחום ובשל כך תבוצע באופן נכון, תאפשר למנוח להמשיך ולדאוג לאינטרסים שלו לאחר מותו ותמנע הפסדים כספיים עתידיים שלו ושל משפחתו בעקבות "מלחמות ירושה" העלולות להתרחש.

סיבות נפוצות לפסילת צוואה מן הבחינה המהותית הינן כפייה, מרמה, עושק וכדומה. בנוסף, לעיתים רבות נפסלות צוואות משום שלא נערכו כדין מבחינתם הצורנית.

אשר על כן, רצוי להתייעץ ולערוך צוואה אצל עורך דין העוסק בתחום בכדי למזער את הסיכונים.

מן הבחינה הצורנית, חוק הירושה מונה ארבע סוגי צוואות אשר כשרות ואשר ניתן יהיה לקיימן:

1. צוואה בפני עדים – כאשר הצוואה נכתבת ונחתמת במעמד שני עדים.

2. צוואה בכתב יד – צוואה הנכתבת ונחתמת בכתב ידו של המצווה.

3. צוואה בעל פה - כאשר המצווה נמצא על ערש דווי רשאי הוא לצוות

בעל פה בפני שני עדים אשר רושמים את דבריו וחותמים.

דברים אילו מוגשים לרשם לענייני ירושה.

4.צוואה בפני רשות - צוואה אשר נכתבת בידי רשות כגון נוטריון, רשם

לענייני ירושה, שופט, רשם בית משפט מפי המצווה.

למי מומלץ לערוך צוואה?

לכל אדם אשר ברשותו רכוש כלשהו וברצונו לחלק את הרכוש לאחר מותו באופן שונה מזה המפורט בחוק הירושה כדאי לערוך צוואה ואף מומלץ.

בנוסף, למפורטים מטה מומלץ לערוך צוואה חוקית:

- בני זוג החיים יחד מבלי להיות נשואים (ידועים בציבור)

- בני זוג המצויים בהליכי גירושין , טרם ניתן גט.

- אדם המעוניין לסלק את בן זוגו או ילדיו מהירושה.

- אדם המבקש להוריש לאחר מותו את כל רכושו לבן/בת זוגו רק לאחר מות בן/בת הזוג, להוריש לילדיו.

- אדם המבקש להוריש מעיזבונו לאדם שאינו בן משפחה.

- גרוש שנישא מחדש.

- במידה ולאדם אין יורשים חוקיים (אין בן/בת זוג ואין ילדים) יורשת מדינת ישראל את כל רכושו.

ישנם מורישים שיעדיפו להוריש את רכושם לארגון ציבורי או ארגון צדקה הפועל למען מטרה הקרובה לליבם.

אילו פגמים פוסלים צוואה?

מתוך חוק הירושה, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון 30/6/98] :

תוקף הצוואה

26. כשרות לצוות

צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.

27. חופש לצוות

(א) התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה - אינה תופסת.

(ב) הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה - בטלה.

28. הצוואה מעשה אישי

(א) אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו.

(ב) הוראת צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה - בטלה.

29. מסירת קביעה וסמכות בחירה

אין המצווה יכול למסור לאחר את קביעת האדם שיזכה מן העזבון או את קביעת החלק היחסי או המנה שאדם יזכה בהם; אולם אם ציין המצווה בצוואה אנשים שמתוכם יש לבחור זוכה, או ציין נכסים שמתוכם יש לבחור מנה, רשאי לבחור מי שהמצווה קבעו לכך בצוואתו; ואם לא קבע המצווה, או שקבע והבחירה לא נעשתה תוך זמן סביר, יבחר בית המשפט או אדם שיקבע בית המשפט.

30. אונס איום וכו'

(א) הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה.

(ב) הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות - אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן - בטלה הוראת הצוואה.

צוואה - פסקי דין נבחרים

צוואה - פסקי דין


צור קשר כעת עם עורך דין צוואה בחולון!

תגיות: צוואה, עורך דין צוואה, עורכת דין צוואה, עורכי דין צוואה, עו"ד צוואה, עורכי דין צוואות, עורך דין צוואות, עורכת דין צוואות, עו"ד צוואות, עו"ד צוואות במרכז, עורכי דין צוואה בראשון לציון, עורך דין צוואה בחולון, עורך דין צוואה בת ים