תאונות דרכים

תאונות דרכים

משרד עורכי דין אדר מאור-מוסקוביץ' מתמחה בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים.

מהי תאונת דרכים?

תאונת דרכים מוגדרת בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף - מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף - עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה לרבות, נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד. לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בנוסף למפורט לעיל, יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי.

אולם חשוב לציין כי לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

מדריך פעולות מומלצות לאחר תאונת דרכים בה אירע נזק גוף

שלב א' – קבלת טיפול רפואי בבית חולים

לעיתים ישנן פגיעות אשר לא שמים לב אליהן בסמוך לתאונה ולעיתים מרגישים כאב ומתגלות הפגיעות רק לאחר מכן. על כן חשוב בסמוך לאחר התאונה לגשת לחדר המיון, להיבדק ולקבל טיפול רפואי.

בחדר המיון חשוב לציין כי סיבת ההגעה הינה תאונת דרכים וכן לפרט בפני הרופא את כל הכאבים והפגיעות שמהם הנכם סובלים. יש לזכור כי בתחום המשפט "מה שלא כתוב לא קיים" ולכן יש לוודא כי הרופא תיעד את תלונותיכם במלואם ואם נתקלתם בחסר יש לבקש כי הרופא ישלים.

ישנה חשיבות רבה להתלונן בפני רופא על כאבים ומגבלות מהם הנכם סובלים עקב התאונה. הטענה כי אותם נזקי גוף יחלפו כלעומת שבאו עשויה לעורר טענה מצד חברת הביטוח כי אין קשר בין נזק הגוף לבין תאונת הדרכים.

שלב ב' – קבלת אישורי מחלה בקופת חולים

לאחר שחרורכם מחדר המיון מומלץ להגיע לרופא המשפחה ולבקש אישורי מחלה וזאת כדי לקבל שכר המגיע לכם על פי החוק בזמן שנעדרתם ממקום העבודה.

שלב ג' – קבלת אישור משטרה

בסמוך לאחר התאונה יש להגיע לכל תחנה של משטרת התנועה לפי בחירתכם כאשר הנכם מצוידים באישור על קבלת טיפול רפואי, תעודת ביטוח חובה תקפה למועד התאונה, רישיון נהיגה תקף למועד התאונה ורישיון רכב.

שם תתבקשו לציין את מקום התאונה, תאריך התאונה, שעת התאונה המשוערת וכן את פרטי כל המעורבים בתאונה.

לאחר מכן תקבלו לידכם את "אישור המשטרה" (לעיתים מקבלים את האישור בדואר). יש לבדוק כי הפרטים אשר הודפסו באישור המשטרה הודפסו כפי שמסרתם.

שלב ד' – שמירה על כל המסמכים הרפואיים והמסמכים הלא רפואיים

על מנת שתקבלו פיצוי הולם מחברת הביטוח, יש לשמור כל מסמך ומסמך מיום התאונה ועד לקבלת הפיצוי הכספי לרבות צילומי רנטגן, אישורי מחלה, תיק פיזיותרפיה, מרשמי תרופות, הפניות לרופאים סיכומי מחלה, סיכומי אשפוז, קבלות על ביקורים בקופ"ח, קבלות על טיפולים אלטרנטיביים, קבלות נסיעה, קבלות חניונים וכו'.

כמו כן, באם שכרתם עזרת צד ג' בשל המגבלות הרפואיות מומלץ להחתים את אותו גורם שלישי על מסמך המפרט את השכר והשעות.

חשוב!

לצורך ניהול תביעת נזיקין, במיוחד במקרים בהם נגרמו נזקי גוף קשים, נדרשת מיומנות רבה ועל כן מומלץ ליצור קשר טלפוני עם עורך דין המתמחה בנזיקין ובאופן ספציפי בנזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים סמוך ככל האפשר למועד התאונה,

זאת מאחר ובמקרים רבים חברות ביטוח פונות בעצמן לנפגעים כדי לסלק תביעתן מהר ככל האפשר. מדובר באליה וקוץ בה מאחר וחברות הביטוח ברב המקרים מציעות פיצוי זעום אשר כלל לא משקף את הנזקים.

כמו כן, כל תפקידם של החוקרים מטעם הביטוח הוא לחסוך כסף לחברת הביטוח ולוודא כי תקבלו פיצויים מינימליים. לכן חשוב ומומלץ לא לשתף פעולה עם החוקרים הללו ולא לחתום על דבר!

לרוב החוקרים עובדים במסווה ולא יציגו עצמם כחוקרים לכן חשוב לא לשתף אנשים זרים בפרטי הפרטים של התאונה.

מה צריך להביא לפגישה עם עורך דין לאחר תאונת דרכים?

1. תעודת ביטוח חובה תקפה ליום התאונה.

2. העתק רישיון נהיגה תקף למועד התאונה.

3. אישור משטרה.

4. כל המסמכים הרפואיים והמסמכים הלא רפואיים מיום התאונה.

תביעה נגד חברת הביטוח לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לנפגע בתאונת הדרכים תתיישן בחלוף 7 שנים מיום אירוע התאונה או קרות הנזק.

במקרים והנפגע הינו קטין, התביעה תתיישן 7 שנים לאחר שהגיע לגיל 18, קרי, בהגיעו לגיל 25.

מומלץ לא להשתהות זמן רב מדי לאחר התאונה!

רצוי להגיש את התביעה לאחר שנזקו של הנפגע התגבש, מצבו הרפואי התייצב, ונראה כי לא תהיה בעתיד כל החמרה במצב הבריאותי ו/או הנפשי.

חשוב לדעת כי מרוץ התיישנות של תביעה נפסק רק עם הגשת התביעה לבית המשפט! פניה אל חברת הביטוח אינה עוצרת את תקופת ההתיישנות.

מדריך פעולות מומלצות לאחר תאונת דרכים בא אירע נזק גוף - מה לעשות אחרי תאונת דרכים?

פסקי דין נבחרים

תאונות דרכים - פסקי דין נבחרים

תגיות: עורך דין נזיקין, עו"ד תאונות דרכים, עורכי דין תאונות דרכים, תאונת דרכים, פיצויים תאונת דרכים, מה עושים אחרי תאונת דרכים, מדריך פעולות לאחר תאונות דרכים, עורך דין נזקי גוף