תאונת דרכים

תאונת דרכים

מהי תאונת דרכים?

תאונת דרכים מוגדרת בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , תשל"ה -1975 כתאונה שבה מעורב כלי רכב אחד או יותר, שנועד לנסיעה על דרך סלולה או דרך עפר.

תאונת דרכים, מהי תאונת דרכים? עורך דין תאונות דרכים, הגדרה של תאונת דרכים

תאונת דרכים מוגדרת כמאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף - מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי

גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף - עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה לרבות, נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד.

הגורמים לתאונת דרכים

הגורם האנושי

מצבו של האדם ודרכי התנהגותו על הכביש משפיעים רבות על היווצרותן של תאונות הדרכים. חוסר תשומת לב, נהיגה עבריינית, אי ציות לחוקי התנועה ונהיגה במצב של עייפות ושכרות, ובנוסף לחץ חברתי בקרב צעירים הם בין הגורמים השכיחים לתאונות הדרכים.

הגורם התשתיתי

מצב התשתיות משפיע רבות על התנהגות הנהג.

כבישים לא מתוחזקים, תמרורים לא ברורים ושלטי הכוונה מעורפלים, כבישים ללא הפרדה בין נתיבים, כתמי שמן על הכביש, מפגעים בטיחותיים וחוסר תאורה, עלולים לגרום לתאונות דרכים. בישראל ישנו מיפוי של כבישים מסוכנים שאירעו בהם מספר רב של תאונות דרכים, הנקראים "כבישים אדומים".

הגורם המכני

מצב כלי הרכב יכול להשפיע לא מעט על תאונות. מצב מכני רעוע של כלי רכב עלול לגרום לתאונה, דוגמת מצב של כשל מכני שבו גלגל ניתק מהרכב, עלול לסכן את הרכב ולגרום להתהפכות, רכבים ישנים שלא ממוגנים כראוי בפני תאונות וכו'.

מומלץ לקרוא גם על:

מה לעשות אחרי תאונת דרכים? מה עושים אחרי תאונת דרכים?

התיישנות תביעת תאונת דרכים

שכר טרחת עורך דין תאונות דרכים

משרד עו"ד אדר מאור-מוסקוביץ' מספק שירותי עורך דין בתביעות נזיקין בדגש על תביעות פיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונות דרכים.

תגיות: תאונת דרכים, תאונות דרכים, הגדרה של תאונת דרכים, מהי תאונת דרכים? מה נחשב תאונת דרכים? תאונת דרכים הגדרה, הגורמים לתאונת דרכים, תאונת דרכים מהי? עו"ד תאונת דרכים, עורך דין תאונות דרכים